ACTIE voor 20-11-2019 Kleineondernemersregeling (KOR)

Kleine ondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020

De kleineondernemersregeling wordt geheel herzien, alleen de naam blijft hetzelfde. De kleineondernemersregeling houdt nu in dat u geen btw aan uw klanten in rekening brengt en u ook geen btw meer af aan de Belastingdienst afdraagt. Dit laatste betekent dus dat u de btw over zakelijke kosten en investeringen niet meer kunt aftrekken. In beginsel hoeft u ook geen btw-aangifte meer te doen.

De nieuwe regeling is van toepassing als:

 1. U zich uiterlijk 20 november 2019 aanmeldt bij de belastingdienst, dit kan hier.
 2. Uw omzet per kalenderjaar NIET groter is dan € 20.000.
 3. U een natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden bent maar nu ook voor rechtspersonen (zoals stichtingen, verenigingen en bv's)
 4. U meedoet voor minimaal 3 jaar, kunt tussentijds niet stoppen, tenzij uw omzet in 1 kalenderjaar groter is dan € 20.000, dan vervalt uw deelname aan de KOR. U moet dit door geven, dit kan hier dit hier.

Check hier of u mee kunt doen -- hulpmiddel Kleineondernemingsregeling

Nieuwe regeling is niet altijd voordelig

Indien u ieder jaar btw terugkrijgt is meedoen in beginsel niet voordelig, want terugvragen is dan niet meer mogelijk. Ook indien u de komende 3 jaar een grote investering gaat doen dan kunt u de btw over die investering niet meer aftrekken. En let ook op dat als u heeft geïnvesteerd, in dat geval moet u misschien uw btw-aftrek herzien.


UWV-Zwangere-zelfstandigen

Compensatie zwangere ondernemers

Bent of was u zelfstandige tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 en in die periode ook bevallen, dan kunt u een compensatie aanvragen bij het UWV. Deze compensatie is in het leven geroepen omdat er in de voornoemde periode geen wettelijke bevallings- en zwangerschapsregeling voor vrouwelijke zelfstandigen.
Aanvragen
Vanaf 15 mei 2018 tot 1 oktober 2018 een aanvraag indien voor een compensatie van een bedrag van € 5.600,- bruto.
UWV Zwanger-zelfstandigen

Benodigde gegevens

 • Uw eigen burgerservicenummer (BSN)
 • In het geval u een meewerkend echtgenote/partner was, het BSN van uw partner destijds
 • De geboortedatum(s) en BSN(‘s) van uw kind(eren) die geboren zijn in de periode 7 mei 2005 tot 4 juni 2008.
 • Welke werkzaamheden u verrichtte als zelfstandige of als meewerkend echtgenote/partner in het kalenderjaar dat uw kind(eren) geboren zijn.

Let op
De compensatie naar verwachting tussen 1 januari en 1 april 2019 door het UWV uitgekeerd. Deze compensatie telt mee voor het inkomen van 2019 en heeft dus invloed op het inkomen en daarmee de heffingen en premies en de eventuele toeslagen.
U kunt tijdig de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 aanpassen en de extra inkomsten doorgeven aan de Belastingdienst.

Bron: UWV

 


Wat moet er allemaal op een factuur staan

Wat moet er allemaal op een factuur staan?

Wat moet er allemaal op een factuur staan?

 • De volledige naam en het bedrijf en van de afnemer
 • Het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd.
 • Het btw-nummer
 • De factuurdatum
 • Factuurnummer (opvolgend)
 • de aard van de geleverde goederen of diensten
 • de hoeveelheid van de goederen of de omvang van de diensten
 • Leveringsdatum
 • het bedrag, exclusief btw
 • Btw-tarief
 • het btw-bedrag

Zie meer info (bron): https://www.belastingdienst.nl//factuureisen/