Nieuw BTW ID-nummer voor eenmanszaak

Binnenkort krijgen mensen met een eenmansaak een nieuw BTW-identificatienummer toegestuurd van de Belastingdienst.

Gelukkig, omdat uw zo persoonlijke en privancy gevoelige BSN-nummer niet meer de basis is.

Vervelend omdat facturen, briefpapier, internetsite en andere communicatiemiddelen moeten worden aangepast.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vorig jaar kenbaar gemaakt dat het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in het BTW-nummer van ondernemers die een eenmanszaak hebben strijdig is met de privacywet. Bijzonder dat de belastingdienst dat niet eerder zelf heeft kunnen bedenken. Het nieuwe nummer bestaat uit negen willekeurige cijfers. Het nieuwe nummer is een persoonlijk, uniek nummer waarbij de negen cijfers die eerst het BSN van de ondernemer waren nu willekeurige getallen zijn. Voor de rest blijft alles hetzelfde. De privacy van de ondernemer is hierdoor straks dus beschermd.
Het oude nummer moet echter ook nog gebruikt worden. Immers, de ondernemer moet wel zijn oude BTW-nummer blijven gebruiken voor het doen van de BTW-aangifte (tool) en in verdere contacten met de Belastingdienst. Kennelijk was het niet mogelijk dit bij de belastingdienst tijdig aan te passen.

Let overigens op! De EU heeft regels vastgesteld voor ondernemers die een website hebben. Een van de regels is dat het btw-nummer op de website moet staan.


ACTIE voor 20-11-2019 Kleineondernemersregeling (KOR)

Kleine ondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020

De kleineondernemersregeling wordt geheel herzien, alleen de naam blijft hetzelfde. De kleineondernemersregeling houdt nu in dat u geen btw aan uw klanten in rekening brengt en u ook geen btw meer af aan de Belastingdienst afdraagt. Dit laatste betekent dus dat u de btw over zakelijke kosten en investeringen niet meer kunt aftrekken. In beginsel hoeft u ook geen btw-aangifte meer te doen.

De nieuwe regeling is van toepassing als:

  1. U zich uiterlijk 20 november 2019 aanmeldt bij de belastingdienst, dit kan hier.
  2. Uw omzet per kalenderjaar NIET groter is dan € 20.000.
  3. U een natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden bent maar nu ook voor rechtspersonen (zoals stichtingen, verenigingen en bv's)
  4. U meedoet voor minimaal 3 jaar, kunt tussentijds niet stoppen, tenzij uw omzet in 1 kalenderjaar groter is dan € 20.000, dan vervalt uw deelname aan de KOR. U moet dit door geven, dit kan hier dit hier.

Check hier of u mee kunt doen -- hulpmiddel Kleineondernemingsregeling

Nieuwe regeling is niet altijd voordelig

Indien u ieder jaar btw terugkrijgt is meedoen in beginsel niet voordelig, want terugvragen is dan niet meer mogelijk. Ook indien u de komende 3 jaar een grote investering gaat doen dan kunt u de btw over die investering niet meer aftrekken. En let ook op dat als u heeft geïnvesteerd, in dat geval moet u misschien uw btw-aftrek herzien.


Actie! Bezwaar maken tegen box 3-heffing 2017

Bent u het ook niet eens met de fictieve (forfaitaire) belastingheffing over uw vermogen (box 3). En vindt u ook dat deze wijze van heffing onvoldoende rekening houdt met het werkelijk door u behaalde rendement.
In dat geval dient u zelf bezwaar te maken! Bezwaar maken gaat namelijk niet automatisch. Het massale bezwaar tegen box 3-heffing en het automatisch daarop meeliften geldt alleen voor de belastingjaren tot en met 2016.
Dit maakte de staatssecretaris van Financiën op 31 mei 2018 bekend. De Tweede Kamer gaat de staatssecretaris hierover nog vragen stellen

Bron

Hoe zat het ook al weer?

Bij de belastingheffing in box 3 wordt geen rekening gehouden met de werkelijke inkomsten uit uw vermogen. Er wordt aldus geen rekening gehouden met de daadwerkelijk door u ontvangen rente op uw spaargeld, het dividend op uw aandelen of de huuropbrengst van uw tweede woning. Daarentegen wordt er gerekend met een vast percentage van 4% van uw grondslag sparen en beleggen als uw voordeel in box 3. De grondslag sparen en beleggen is de waarde van uw vermogen (bezittingen min schulden) op 1 januari, na aftrek van het heffingsvrij vermogen. Uw schulden worden verlaagd met een drempel.

Bron

 

U kunt gebruik maken van ons model-bezwaarschrift om bezwaar te maken, neem hiervoor gerust contact op.


UWV-Zwangere-zelfstandigen

Compensatie zwangere ondernemers

Bent of was u zelfstandige tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 en in die periode ook bevallen, dan kunt u een compensatie aanvragen bij het UWV. Deze compensatie is in het leven geroepen omdat er in de voornoemde periode geen wettelijke bevallings- en zwangerschapsregeling voor vrouwelijke zelfstandigen.
Aanvragen
Vanaf 15 mei 2018 tot 1 oktober 2018 een aanvraag indien voor een compensatie van een bedrag van € 5.600,- bruto.
UWV Zwanger-zelfstandigen

Benodigde gegevens

  • Uw eigen burgerservicenummer (BSN)
  • In het geval u een meewerkend echtgenote/partner was, het BSN van uw partner destijds
  • De geboortedatum(s) en BSN(‘s) van uw kind(eren) die geboren zijn in de periode 7 mei 2005 tot 4 juni 2008.
  • Welke werkzaamheden u verrichtte als zelfstandige of als meewerkend echtgenote/partner in het kalenderjaar dat uw kind(eren) geboren zijn.

Let op
De compensatie naar verwachting tussen 1 januari en 1 april 2019 door het UWV uitgekeerd. Deze compensatie telt mee voor het inkomen van 2019 en heeft dus invloed op het inkomen en daarmee de heffingen en premies en de eventuele toeslagen.
U kunt tijdig de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 aanpassen en de extra inkomsten doorgeven aan de Belastingdienst.

Bron: UWV