Bent of was u zelfstandige tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 en in die periode ook bevallen, dan kunt u een compensatie aanvragen bij het UWV. Deze compensatie is in het leven geroepen omdat er in de voornoemde periode geen wettelijke bevallings- en zwangerschapsregeling voor vrouwelijke zelfstandigen.
Aanvragen
Vanaf 15 mei 2018 tot 1 oktober 2018 een aanvraag indien voor een compensatie van een bedrag van € 5.600,- bruto.
UWV Zwanger-zelfstandigen

Benodigde gegevens

  • Uw eigen burgerservicenummer (BSN)
  • In het geval u een meewerkend echtgenote/partner was, het BSN van uw partner destijds
  • De geboortedatum(s) en BSN(‘s) van uw kind(eren) die geboren zijn in de periode 7 mei 2005 tot 4 juni 2008.
  • Welke werkzaamheden u verrichtte als zelfstandige of als meewerkend echtgenote/partner in het kalenderjaar dat uw kind(eren) geboren zijn.

Let op
De compensatie naar verwachting tussen 1 januari en 1 april 2019 door het UWV uitgekeerd. Deze compensatie telt mee voor het inkomen van 2019 en heeft dus invloed op het inkomen en daarmee de heffingen en premies en de eventuele toeslagen.
U kunt tijdig de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 aanpassen en de extra inkomsten doorgeven aan de Belastingdienst.

Bron: UWV