Wat moet er allemaal op een factuur staan?

 • De volledige naam en het bedrijf en van de afnemer
 • Het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd.
 • Het btw-nummer
 • De factuurdatum
 • Factuurnummer (opvolgend)
 • de aard van de geleverde goederen of diensten
 • de hoeveelheid van de goederen of de omvang van de diensten
 • Leveringsdatum
 • het bedrag, exclusief btw
 • Btw-tarief
 • het btw-bedrag

Zie meer info (bron): https://www.belastingdienst.nl//factuureisen/