Bent u het ook niet eens met de fictieve (forfaitaire) belastingheffing over uw vermogen (box 3). En vindt u ook dat deze wijze van heffing onvoldoende rekening houdt met het werkelijk door u behaalde rendement.
In dat geval dient u zelf bezwaar te maken! Bezwaar maken gaat namelijk niet automatisch. Het massale bezwaar tegen box 3-heffing en het automatisch daarop meeliften geldt alleen voor de belastingjaren tot en met 2016.
Dit maakte de staatssecretaris van Financiën op 31 mei 2018 bekend. De Tweede Kamer gaat de staatssecretaris hierover nog vragen stellen

Bron

Hoe zat het ook al weer?

Bij de belastingheffing in box 3 wordt geen rekening gehouden met de werkelijke inkomsten uit uw vermogen. Er wordt aldus geen rekening gehouden met de daadwerkelijk door u ontvangen rente op uw spaargeld, het dividend op uw aandelen of de huuropbrengst van uw tweede woning. Daarentegen wordt er gerekend met een vast percentage van 4% van uw grondslag sparen en beleggen als uw voordeel in box 3. De grondslag sparen en beleggen is de waarde van uw vermogen (bezittingen min schulden) op 1 januari, na aftrek van het heffingsvrij vermogen. Uw schulden worden verlaagd met een drempel.

Bron

 

U kunt gebruik maken van ons model-bezwaarschrift om bezwaar te maken, neem hiervoor gerust contact op.