schenkingsvrijstelling-EW-2018

Schenkingsvrijstelling eigen woning

Een bedrag van max. € 100.800 (2018) mag worden geschonken zonder dat er schanekbelasting is verschuldigd als het geld alleen worden besteed voor de financiering van de eigen woning.
Daarmee wordt bedoeld:

 • Het aankopen van een eigen woning
 • Het bouwen of verbouwen van de eigen woning
 • Het afkopen van het recht van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot de eigen woning
 • Het geheel of gedeeltelijk aflossen van de (hypothecaire) schuld die op de eigen woning rust
 • Het aflossen van een restschuld die is ontstaan bij de verkoop van de eigen woning.

Begiftigde

Let wel op! Er kan alleen een belastingvrije schenking voor de eigen woning worden gedaan aan een begiftigde die niet jonger is dan 18 jaar en niet ouder dan 39 jaar, dan wel aan de partner van de begiftigde die aan dezelfde leeftijdsvoorwaarden voldoet.

Schenker
Het vrijgestelde bedrag van € 100.800,- kan door iedereen worden geschonken.

Voordelen

 • Geen schenkbelasting verschuldigd
 • Maandelijkse lasten van begiftigde worden lager
 • Het bedrag van de schenking verhoogt niet het box 3- vermogen van de begiftigde
 • Het box 3-vermogen van de schenker wordt lager.

Bron: Tips & Advies


Wat moet er allemaal op een factuur staan

Wat moet er allemaal op een factuur staan?

Wat moet er allemaal op een factuur staan?

 • De volledige naam en het bedrijf en van de afnemer
 • Het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd.
 • Het btw-nummer
 • De factuurdatum
 • Factuurnummer (opvolgend)
 • de aard van de geleverde goederen of diensten
 • de hoeveelheid van de goederen of de omvang van de diensten
 • Leveringsdatum
 • het bedrag, exclusief btw
 • Btw-tarief
 • het btw-bedrag

Zie meer info (bron): https://www.belastingdienst.nl//factuureisen/